.

Kort verblijf

Als u vragen heeft over een kort verblijf in Nederland, inclusief vragen over visumaanvragen, weigeringen of verlengingen, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Demirtas.